Zachycování srážkových vod

 

- Zjistíme kolik vody vyprodukuje Váš dům

- Navrhneme komplexní řešení
- Poradíme Vám s dotací
- Provedeme realizaci akce na „klíč“
- Postaráme se o následné kontroly

- Možnost využití nevyužívaných odpadních jímek

  

 

 

  

  

Chytré využití srážkové vody

 

 

- Zrealizujeme dohodnutá řešení v dohodnutém termínu a kvalitě.

Komplexní systém využívání dešťové vody.

- Dešťové svody – filtrace dešťové vody – podzemní dešťová nádrž –  ponorné čerpadlo nebo domácí vodárna – dopuštění vody ze studny –  napojení na rozvod užitkové vody v domě (vývod na zahradu).

Rozsah naší dodávky záleží na Vašem přání. Rádi zajistíme dodávku    systému pro hospodaření s dešťovou vodou "na klíč".

- Ta může obsahovat dodávku materiálu pro využití dešťové vody, přípravu výkopu, dodávku zásypového materiálu (štěrk, písek), uložení nádrže na dešťovou vodu, zásyp a hutnění, napojení dešťových svodů a filtrační šachty nebo filtračního koše. Instalaci čerpadla a zapojení elektro, zásyp a dorovnání terénu, odvoz přebytečné zeminy.

12